Dierentolk Sandra vindt je privacy van groot belang. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.

Als je klant bent of deze website bezoekt, worden er mogelijk privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Verzameling beperken
Wij letten erop dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten. 

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die je via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
adres;
postcode;
woonplaats;
land;
telefoonnummer;
factuuradres;
e-mailadres;
betalingsgegevens;
inloggegevens;
geslacht;
Kvk-nummer en btw-nummer;
Overige gegevens die je aan ons verstrekt.

Jouw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daarmee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • het aanmaken van jouw account;
 • het controleren van toegang tot jouw account;
 • het afhandelen van jouw bestellingen;
 • het factureren van de afgenomen diensten;
 • het registreren van domeinnamen;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • het beantwoorden en afhandelen van door jou gestelde vragen;

Contactformulieren en e-mails
Indien je het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer je ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang dat wettelijk verplicht is.

Cookies (noodzakelijke cookies)
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of applicaties wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Google Analytics (niet noodzakelijke cookies)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ik wil er wel op wijzen dat er:

 • een bewerkersovereenkomst is afgesloten 
 • de gegevens worden anoniem verwerkt;
 • ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
 • geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Facebook Pixel Analytics (niet noodzakelijke cookies)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ik wil er wel op wijzen dat er:

 • een bewerkersovereenkomst is afgesloten 
 • de gegevens worden anoniem verwerkt;
 • ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
 • geen gebruik wordt gemaakt van andere Facebook -diensten in combinatie met Facebook-pixel.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren alleen in overleg met jou, en worden anders direct verwijderd na afloop van de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Je kunt jouw verzoeken richten aan:

Dierentolk Sandra

Apeldorner Haupstrasse 33A
49716 Meppen
Duitsland

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op de pagina contact.